Tuesday, January 3, 2012

TEMA 3 : MENGENAL NEGARA KITA

Tema ini membincangkan lokasi Malaysia di Asia Tenggara, Benua Asia dan di dunia. Malaysia yang terletak di garisan Khatulistiwa mempunyai iklim panas dan lembab sepanjang tahun. Murid juga didedahkan dengan kawasan zon iklim dunia bagi melengkapkan pengetahuan mereka tentang iklim dunia.

Dari aspek fizikal, negara kita mempunyai pelbagai bentuk muka bumi yang mempunyai kepentingan tertentu. Di samping itu, murid juga mendapat tahu tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar serta habitatnya.

TEMA 3 : MENGENAL NEGARA KITA

OBJEKTIF : 1. Mengenali lokasi Malaysia di Asia Tenggara, Benua Asia dan di dunia

2. Mengenali pasti bentuk muka bumi dan kepentingannya

3. Mengetahui cuaca, iklim, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia dan luar negara

MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

1

2

3. MENGENAL NEGARA KITA

3.1 Lokasi Malaysia

a. Di Asia Tenggara

i. Kedudukan

Malaysia

berpandukan arah

mata angin

ii. Kedudukan

Malaysia dengan

negara-negara jiran

di Asia Tenggara

1. Menyatakan kedudukan Malaysia pada peta Asia Tenggara berpandukan

arah mata angin

2. Menyatakan kedudukan

Malaysia pada peta Asia

3. Menyenaraikan negara di Asia Tenggara yang berjiran dengan Malaysia

Bersyukur dan berbangga dengan lokasi negara kita yang strategik

Bekerjasama dengan negara jiran untuk kepentingan bersama

1. Melukis dan menamakan arah mata angin berpandukan kompas

2. Melabel kedudukan negara

Malaysia pada peta Asia

Tenggara.

3. Melabel negara-negara yang

berjiran dengan Malaysia

pada peta Asia Tenggara.

MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

3/4

b. Di dunia

i. Kedudukan Malaysia

· di Benua Asia

· di dunia

1. Menamakan benua-benua yang terdapat di dunia

2. Menyatakan lokasi Malaysia di peta benua Asia

3. Menerangkan lokasi Malaysia di peta dunia

4. Menjelaskan saiz Benua Asia berbanding dengan benua lain

Berbangga dengan kedudukan geografi negara kita

Menyedari kepentingan mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia

1. Menandakan kedudukan

Malaysia di peta dunia dan

menyatakan lokasinya

2. Menulis rencana tentang

kedudukan Malaysia yang

strategik berdasarkan

pelbagai sumber

3. Melabel benua-benua di peta

dunia

4. Membandingkan dan

membezakan Benua Asia

dengan benua lain dari segi

keluasan saiz


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

5/6

7/8

3.2 Geografi Fizikal

a. Bentuk muka bumi

i. Pelbagai bentuk

muka bumi negara Malaysia

· tanah tinggi

· tanah pamah

· saliran

· pinggir laut

· kepulauan

ii. Kepentingan bentuk

muka bumi

· tanah tinggi

contoh: kuasa hidroelektrik,

pelancongan

· tanah pamah

contoh : petempatan

· pinggir laut

contoh:

perikanan

1. Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia

2. Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia

3. Membandingkan dan membezakan kepentingan dua jenis bentuk muka bumi.

4. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada ekonomi negara

Berbangga dengan kepelbagaian

bentuk muka bumi di Malaysia

Menyedari kepentingan bentuk muka bumi terhadap ekonomi negara

1. Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai bentuk muka bumi dan kepentingannya

2. Menandakan dan menamakan jenis bentuk muka bumi di Malaysia pada peta fizikal

3. Menyanyikan lagu-lagu bertemakan keindahan alam seperti ‘Gunung Kinabalu’ dan ‘Tanjung Puteri’

4. Menyediakan model bentuk muka bumi fizikal Malaysia

5. Mencipta puisi / lirik lagu untuk menggambarkan keistimewaan dan keindahan bentuk muka bumi negara kita


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

· saliran

contoh :minuman,

perikanan,

perhubungan

· kepulauan

contoh :pelancongan

6. Melawat dan membuat kajian di tempat-tempat yang mempunyai ciri-ciri fizikal bentuk muka bumi dan menyediakan laporan ringkas

MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

9

10

b. Cuaca dan iklim

i. Ciri-ciri iklim

Khatulistiwa:-

· suhu

· angin

· hujan

ii. Faktor-faktor yang

mempengaruhi

cuaca dan iklim di

Malaysia

· kedudukan

· angin monsun

· ketinggian

· kepulauan

1. Menyatakan iklim Khatulistiwa

2. Menjelaskan ciri-ciri iklim

Khatulistiwa

3. Menerangkan faktor-faktor

yang mempengaruhi cuaca

dan iklim di Malaysia

4. Menjelaskan pengaruh

iklim terhadap kegiatan

ekonomi penduduk di

Malaysia

5. Menjelaskan bencana alam

sebagai kesan daripada

ciri- ciri cuaca dan iklim di

Malaysia

6. Menamakan contoh

kawasan zon iklim dunia

7. Membandingkan dan

membezakan tiga ciri bagi

zon iklim dunia

Berbangga dengan iklim negara kita

Bersyukur dapat menikmati iklim yang selesa sepanjang tahun

1. Simulasi pengaruh cuaca

terhadap kegiatan harian

penduduk

2. Menyediakan laporan tentang aktiviti yang dijalankan berdasarkan keadaan cuaca yang tertentu

3. Mengumpulkan keratan akhbar tentang bencana alam dan membuat laporan

4. Menghasilkan karya kreatif

yang menggambarkan

iklim Malaysia

5. Menandakan dan melabelkan kawasan zon iklim dunia pada peta dunia

6. Membandingkan dan

membezakan dua jenis zon

iklim dunia menggunakan

pengurusan grafik

7. Mengumpulkan gambar

berkaitan dengan kawasan

zon iklim dunia

MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

11 & 12

13 & 14

iii. Kawasan Zon

Iklim Dunia

· zon panas (gurun panas)

· zon sejuk (Tundra)

· zon sederhana panas (Kawasan

Mediteranean)

· zon sederhana sejuk

(Kawasan

Siberia)

iv. Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim

· kedudukan (hemisfera, pinggir pantai, kebenuaan)

· penerimaan tenaga suria

· arus kelautan

· arah tiupan angin monsun

8. Membandingkan dan

membezakan iklim Malaysia

dengan zon iklim dunia

9. Menerangkan faktor-faktor

yang mempengaruhi cuaca

dan iklim

8. Menghasilkan peta minda

berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi

cuaca dan iklim


MINGGU


TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

15 & 16

17 & 18

c. Tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar

i. Jenis tumbuh-

tumbuhan

semula jadi dan

hidupan

liar di Malaysia

· hutan hujan tropika

· hutan paya

· hutan pantai

· hutan gunung

ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuhan

semula jadi di

Malaysia

· bentuk muka bumi

· iklim

· tanah-tanih

· saliran

1. Menyenaraikan jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia

2. Menjelaskan jenis habitat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia

3. Membandingkan dan membezakan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dua habitat

4. Menerangkan faktor-faktor

yang mempengaruhi

pelbagai jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia

Berbangga dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di persekitaran kita

Menghargai kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

1. Menyediakan laporan tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kawasan persekitaran

2. Menyediakan folio yang mengandungi pelbagai gambar dan lukisan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

3. Melengkapkan borang pengurusan grafik untuk menunjukkan persamaan dan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di pinggir pantai dan tanah tinggi

4. Membuat kajian tentang

kesesuaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di habitat yang berlainan

MINGGU


TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

19 & 20

21 & 22

iii. Kepentingan tumbuh-

tumbuhan semula jadi

negara Malaysia

· flora dan fauna

· sumber perhutanan

· tempat perlindungan hidupan liar

· pembiakan hidupan laut

· kawasan tadahan

· pencegahan hakisan

iv. Jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan

liar di kawasan zon iklim

dunia.

· Gurun panas

· Tundra

· Mediteranaean

· Kawasan jenis Siberia

5. Menjelaskan kepentingan

tumbuh-tumbuhan

semula jadi di Malaysia

6. Menyenaraikan jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon iklim dunia

5. Menulis sebuah karangan yang bertajuk “Kepentingan tumbuh-tumbuhan

semula jadi di Malaysia

6. Membuat peta minda yang menunjukkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan zon iklim dunia

TEMA 4 : SEJARAH NEGARA KITA

Tema ini membincangkan sejarah negara yang bermula dengan sejarah pengasasan Kesultanan Melayu Melaka dan kegemilangannya sehinggalah kedatangan kuasa luar. Di samping itu, tema ini turut memberikan penjelasan tentang sejarah awal Sarawak dan Sabah.

Menerusi pengajaran dan pembelajaran tema ini, murid juga berpeluang mengetahui zaman penjajahan yang merangkumi kedatangan kuasa luar dan penentangan penduduk tempatan terhadap penjajahan.

TEMA 4 : SEJARAH NEGARA KITA

OBJEKTIF : 1. Mengenali perkembangan sejarah negara dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, sejarah awal

Sarawak dan Sabah hingga ke zaman penjajahan

2. Mengetahui kedatangan kuasa luar di negara kita

3. Mengetahui corak penentangan tokoh-tokoh pada zaman penjajahan

MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

23 & 24

4. SEJARAH NEGARA KITA

4.1 Kesultanan Melayu Melaka

a. Pengasasan

Melaka

i Latar belakang

Parameswara

ii Rentetan peristiwa

pembukaan

Melaka

Menceritakan latar

belakang Parameswara

sebagai pengasas Melaka

Menjelaskan sebab

Parameswara melarikan

diri dari Palembang

3. Menyatakan perjalanan

Parameswara dari

Palembang ke Melaka

4. Menceritakan peristiwa

pembukaan Melaka

Berbangga dengan sejarah awal negara

Menghargai jasa pengasas kerajaan Melaka

Membincangkan kedatangan Parameswara ke Melaka berdasarkan gambar bersiri atau gambar tunggal

Menandakan dan melabelkan peta perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

5. Menjelaskan sebab yang

mendorong

Parameswara

mengasaskan Melaka

Melakonkan situasi yang menyebabkan pembukaan Melaka berpandukan peristiwa pelanduk menendang anjing

Mengadakan lawatan ke muzium untuk mendapatkan maklumat tentang pengasasan Melaka dan membuat laporan

Menghasilkan buku skrap tentang pengasasan Melaka


Minggu

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

25

26

b. Kegemilangan Melaka

Pentadbiran yang sistematik

· Pemerintah Melaka

· Pembesar Empat

Lipatan

ii. Pusat perdagangan

· keistimewaan

lokasi

· aktiviti perniagaan

dengan negara-

negara lain

iii. Pusat

penyebaran Islam

· kedatangan dan

perkembangan

Islam di Melaka

· penyebaran Islam

ke negara-negara

lain.

dengan

lo

lokasi

1. Menyatakan gelaran jawatan Pembesar Empat

2. Menyatakan peranan

Sultan dan Pembesar

Empat Lipatan

3. Menyenaraikan tokoh-tokoh dan sumbangannya pada zaman Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka

4. Menceritakan aktiviti –aktiviti perniagaan di Melaka

5. Menerangkan Melaka sebagai pusat perdagangan

Berbangga dengan kewujudan struktur pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka

Menyedari bahawa struktur pentadbiran negara kita berasaskan Kesultanan Melayu Melaka

Berbangga dengan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan

1. Melukis dan membincangkan struktur pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka

2. Melabelkan carta organisasi

pentadbiran Kesultanan

Melayu Melaka

3. Membincangkan dan menjelaskan kuasa sultan serta pembesar-pembesarnya dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka

4. Membuat pengurusan grafik tentang tokoh-tokoh pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan sumbangannya


minggu

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

6. Menyatakan peranan

Melaka sebagai pusat

penyebaran Islam

7. Membandingkan dan

membezakan struktur

pentadbiran Kesultanan

Melayu Melaka

dan struktur pentadbiran

negara Malaysia kini

5. Melakar dan menandakan

pada peta Asia laluan

perdagangan pada zaman

Kesultanan Melayu Melaka

6. Membuat pengurusan

grafik tentang barang

dagangan dari negara asal

7. Melakonkan situasi aktiviti

perniagaan di pasar Melaka

antara pedagang dengan

penduduk tempatan

8. Membincangkan cara

Islam berkembang di Melaka


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

27

c. Pusat kegiatan ilmu

i. Peranan istana

1. Menyatakan peranan

istana sebagai pusat

kegiatan ilmu

2. Menyenaraikan aktiviti

keilmuan yang dijalankan di

istana

Menyatakan golongan yang mendapat faedah daripada kegiatan ilmu di istana

Berbangga dengan kegiatan menuntut ilmu

Menyedari pentingnya menuntut ilmu

Peka terhadap perkembangan ilmu

1. Berbincang tentang peranan istana sebagai pusat kegiatan

ilmu

2. Melakonkan situasi aktiviti-

aktiviti keilmuan di istana

3. Berbincang tentang sebab

golongan bangsawan dan

istana sahaja yang mendapat

faedah daripada aktiviti

keilmuan


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

28

d. Peluasan kuasa

i. Cara peluasan

ii. Kebijaksanaan

pemimpin

1. Menyatakan cara-cara

peluasan kuasa

2. Menyenaraikan negeri-

jajahan takluk

3. Menyatakan sebab-sebab

peluasan kuasa secara

ringkas

4. Menyatakan peranan

pemimpin dalam

peluasan tanah jajahan.

Menghargai jasa pemimpin

Berbangga dengan kewujudan dan kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka

1. Melakonkan situasi

penaklukan sesebuah

negeri jajahan

2. Melakar dan melabelkan

negeri- negeri jajahan

3. Sumbang saran tentang

sebab-sebab peluasan

kuasa

4. Membuat peta minda

tentang peranan

pemimpin


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

29

e. Kedatangan kuasa luar

i. Portugis

ii. Belanda

iii. British

1. Menamakan kuasa-

kuasa luar yang datang ke

Melaka

2. Menerangkan latar

belakang kuasa luar

3. Menyatakan cara

kedatangan kuasa luar

ke Melaka

Menyedari perlunya taat setia kepada pemimpin

1. Menandakan laluan

kedatangan kuasa luar ke

Melaka pada peta dunia

2. Melakonkan situasi

kedatangan penjajah ke

Melaka


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

30

f. Kemerosotan

Melaka

i. Faktor

· kelemahan kepimpinan

· perebutan kuasa

· rakyat tidak setia

· kelemahan askar Melaka

1. Menerangkan keadaan pentadbiran Melaka sewaktu zaman kemerosotan

2. Menceritakan perebutan kuasa dalam kalangan pembesar

3. Menjelaskan sikap rakyat Melaka ketika menghadapi ancaman luar

4. Menyatakan faktor-faktor kelemahan askar Melaka

5. Menjelaskan keadaan

Melaka ketika mengalami

kemerosotan

Menyedari perlunya taat setia kepada pemimpin

Menghargai kepentingan kestabilan negara

1. Membuat peta minda tentang faktor-faktor kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka

2. Membincangkan faktor-faktor kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka

3. Melakonkan peristiwa perebutan kuasa dalam kalangan pembesar Kesultanan Melayu Melaka

4. Mengadakan kuiz tentang

kemerosotan Kesultanan Kerajaan Melayu Melaka

5. Membincangkan faktor-faktor kelemahan pemimpin melalui tayangan filem ’Tun Fatimah’


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

31

32

4.2 Sejarah Awal Sarawak

dan Sabah

a. Sarawak

i. Asal usul

nama

Sarawak

ii. Pentadbiran

awal

Sarawak

· kawasan

pesisiran

pantai.

· kawasan

pedalaman

dan muara

sungai

1. Menyatakan asal usul nama Sarawak

2. Membandingkan dua cerita tentang asal usul nama Sarawak

3. Menyenaraikan kawasan

pentadbiran di Sarawak

4. Menyatakan pentadbiran

awal di Sarawak mengikut

kawasan

5. Menyenaraikan kaum

mengikut kawasan

6. Menceritakan

kedatangan kuasa luar

ke Sarawak

Berbangga dengan sejarah negara sendiri

Berbangga dengan kepelbagaian kaum di negara kita

Bersyukur dengan keharmonian kaum di negara kita

1. Menemubual orang sumber atau membuat rujukan untuk mendapatkan maklumat tentang asal usul nama Sarawak

2. Melayari laman web untuk mendapat maklumat tentang asal usul nama Sarawak

3. Membuat simulasi legenda

asal usul nama Sarawak

4. Menandakan dan melorekkan

pada peta Sarawak tentang kawasan pentadbiran di Sarawak

5. Membandingkan dan

membezakan kawasan

pentadbiran di Sarawak

6. Menghasilkan buku skrap

tentang kaum

mengikut kawasan


MINGGU


TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

33

iii. Kaum di Sarawak

· Orang Melanau dan Melayu di persisiran pantai

· Bidayuh, Iban, Kenyah, Kelabit dan Penan di pedalaman dan muara sungai

iv. Kedatangan kuasa

luar

· penjajahan

oleh keluarga

Brooke

Oleh kelBrooke

oleh keluarga Brooke

Bercerita tentang kedatangan kuasa luar yang datang ke Sarawak


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

34

b. Sabah

i. Asal usul nama

Sabah

ii. Pentadbiran awal Sabah

· Kawasan

Pantai Timur

dikuasai oleh

Kesultanan

Sulu

· Kawasan Pantai

Barat dikuasai

oleh Kesultanan

Brunei

· Kawasan pedalaman oleh ketua rumah panjang

1. Menyatakan asal usul

nama Sabah

2. Membandingkan dua cerita

tentang asal usul nama

Sabah

3. Menyenaraikan kawasan

pentadbiran awal di Sabah

4 Menyatakan pentadbiran di ketiga-tiga kawasan

5. Menyenaraikan kaum

mengikut kawasan

6. Menceritakan kedatangan

kuasa luar ke Sabah

Berbangga dengan sejarah negara sendiri

Berbangga dengan

kepelbagaian kaum di negara kita

Bersyukur dengan keharmonian kaum di negara kita

1. Menemubual orang sumber untuk mendapatkan maklumat tentang asal usul nama Sabah

2. Melayari laman web untuk

mendapat maklumat tentang

asal usul Sabah

3. Membuat catatan tentang

asal usul nama Sabah

4. Menandakan dan melorekkan di peta Borneo tentang kawasan pentadbiran di Sabah

5. Menyatakan kedudukan Kepulauan Sulu dan Brunei di peta Asia Tenggara

6. Menamakan kaum berdasarkan kawasan pentadbiran

7. Membuat buku skrap

tentang kaum

mengikut kawasan

8. Bercerita tentang

kedatangan kuasa luar

yang datang ke Sabah


MINGGU

TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

35

36

37

iii Kaum di Sabah

· Bajau dan Sulu di pantai timur

· Kadazan, Melayu dan Murut di pantai barat

· Murut, Kadazan dan Bajau di kawasan pendalaman

Iv Kedatangan kuasa

luar

· penjajahan oleh Syarikat Borneo Utara British

4.3 Penjajahan

a. Kedatangan kuasa

luar

i. Penjajah

· Portugis

· Belanda

· British

· Jepun

ii. Tujuan penjajahan

· perdagangan

· kemegahan

· penyebaran agama

· keperluan bahan mentah

· peluasan tanah jajahan

1. Menyenaraikan kuasa luar

dan kawasan yang dikuasai

2. Menyenaraikan kronologi

kedatangan kuasa luar

3. Menyatakan tujuan

kedatangan kuasa luar

4. Membandingkan dan

membezakan tujuan

kedatangan penjajah

British dan Jepun

Kesedaran bersama untuk mempertahankan negara

Bersatu padu mempertahankan negara

1. Menandakan negara asal kuasa luar pada peta dunia

2 Menandakan kawasan yang

pernah dijajah oleh Portugis,

Belanda, British dan Jepun

berdasarkan peta Malaysia

3. Membincangkan tujuan

kedatangan kuasa luar

4. Menyediakan senarai semak

tujuan kedatangan kuasa luar

mengikut negara

5. Menyatakan tujuan

penjajahan dalam bentuk

pengurusan grafik


TEMA/TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

UNSUR PATRIOTISME

CONTOH AKTIVITI

38

4.4 Penentangan Terhadap

Penjajah

a. Pemimpin dan tokoh

tempatan

i. Sultan Mahmud

menentang Portugis

ii. Raja Haji

menentang

Belanda

iii. Datuk Maharaja

Lela menentang

British

iv. Rentap menentang

British

v. Mat Salleh

menentang

British

vi. Anggota Force 136

menentang Jepun

1. Menamakan pemimpin dan tokoh tempatan yang menentang penjajah

2. Menyenaraikan nama

pemimpin dan tokoh

tempatan mengikut zaman

penjajahan

3. Menceritakan peristiwa penentangan terhadap penjajah oleh pemimpin tempatan

4. Menceritakan penentangan anggota Force 136 terhadap penjajah Jepun

Memupuk semangat kekitaan serta perpaduan menentang penjajahan

Menghargai tokoh-tokoh yang menentang penjajah

Menyedari tanggungjawab seseorang pemimpin

1. Menonton filem bertemakan

perjuangan menentang

penjajah dan

membincangkannya

2. Mengarang puisi tentang

tokoh dan pemimpin yang

menentang penjajah

3. Melengkapkan pengurusan

grafik tentang penentangan

tokoh terhadap penjajah

4. Melakonkan suatu peristiwa

seorang pembesar negeri

menentang penjajah

5. Mencari maklumat tentang

Force 136 melalui laman

Web atau di perpustakaan

No comments:

Post a Comment